Heart Rate คืออะไร สำคัญกับการวิ่งอย่างไร?

heart rate คือ

ถ้าให้พูดถึงหัวใจหลักสำคัญของการออกกำลังกายก็คืออัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของนักกีฬาหรือคนที่หันมาออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ทำให้เราต้องรู้จักกว่า heart rate คืออะไร และสิ่งที่สำคัญของ heart rate นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการออกกำลังกายทุกชนิด เพราะระดับการเต้นของหัวใจจะส่งผลต่อการซ้อมในรูปแบบต่างๆอีกด้วย เราลองมาทำความรู้จัก heart rate กันเถอะ ทำความรู้จัก heart rate คืออะไร และสำคัญอย่างไรกับการวิ่ง Heart rate คือ อัตราการเต้นของหัวใจ หรือ ชีพจร ซึ่งร่างกายคนเรามีความฟิต อึด ทน ต่อการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน และแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับเพศ อายุอีกด้วย ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของแต่ละคนก็แตกต่างเช่นกัน เหมือนเป็นตัวบ่งบอกว่าความหนัก-เบาในการออกกำลังกาย ทำให้หน้าที่ของอัตราการเต้นของหัวใจ หรือ heart rate ควรอยู่ที่เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับว่าสุขภาพของแต่ละคนเป็นอย่างไร ซึ่ง heart rate ได้จัดแบ่งประเภทของโซนได้ถึง 5 โซน เพื่อเป็นการจัดประเภทให้แต่ละคนที่ต้องออกกำลังกายที่แตกต่างกันไว้เป็นตัวดูอัตราการเต้นหัวใจของตัวเอง  การจัด Heart rate zone มีทั้งหมด 5 zone สำหรับการออกกำลังแต่ละประเภทและการฝึกซ้อมของแต่ละคน ซึ่งขั้นตอนแรกเราต้องรู้การหาค่า […]